Azerbaycan'da öğretmenlik yapan Kebire Ramazanova ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bu röportaj şuan iki dil'de yayında!

Samet Tosun: Kendini tanımanın ilk yolu nedir sence ?

Kebire Ramazanova: Öğrencilerimi, işimi seven bir oğretmenim. Hayata büyük ümitlerle bakıyorum, dünyayı her zaman güzel görmeye çalışıyorum. Şiirleri, müziği, tabiatı çok seviyorum.

Samet Tosun: Bize biraz hayata bakış açından bahseder misin ?

Kebire Ramazanova: Her kes dünyaya kendi farklı penceresinden bakar, önemli olan bu pencereden dünyaya nasıl bakacağındır. güzel düşünen güzel görür. Hayatın problemleri dışında güzellikleride görmeye çalışıyorum. insan ne kadar zorluklardan geçsede, yine de başarı kazanacağına inanmalı, ümidini, insanlara karşı sevgisini kaybetmemeli.

Samet Tosun: Peki birazda hayallerinden bahsedelim, küçüklüğünden buyana hep öğretmen mi olmak istedin yoksa başka bir hayalin var mıydı ?

Kebire Ramazanova: Çocukluğumdan beri hep ögretmen olmak, öğrencilere ders anlatmayı hayal etmişimdir.  İnsanın eğer amacı varsa, Allahın izni ile mutlaka hayaline, arzusuna yetişir. Bende öğretmen oldum ve çok mutluyum. Her insan kendi sevdiği , hayal etdiği işi yapmalıdır ki, hayatdan yorulmasın, sıkılmasın. Şimdi öğrencilerimin bana ne kadar büyük değer verdiklerini , ve sevdiklerini görmek beni çok mutlu ediyor.

Samet Tosun: Kebire Ramazanova kimdir ? ve nasıl bir ailede büyüdü ? Bize biraz Kebire Ramazanova’yı anlatır mısın ?

Kebire Ramazanova: Ben Azerbaycan dili ve edebiyyat öğretmeniyim. Bizim aile de öğretmen ailesidir. Ama ben öğretmen ailesinde büyüdüğüm için değil, çocukları sevdiğim için ve hayalim olduğu icin bu işi seçtim.

Samet Tosun: Kitapları seviyorsun diye biliyorum, peki bir gün kitap yazmak ister misin ?

Kebire Ramazanova: Doğru biliyorsunuz kitapları, şiirleri çok seviyorum. Hatta düşünuyorum da belki bir gün bende kitab yazarim. Kendi fikirlerimi, dünyaya bakiş açımı, cemiyyetde gördüğüm doğruları ve yanlışları kitabda gösteririm. öyle bir kitap yazmak istiyorum ki, onu okuyan insanlar cevapsız sorularına cevap bulsunlar, manevi olarak çok yardımı olsun.

Samet Tosun: Bu edebiyat sevgisi nereden geliyor ? ve hangi yazarları severek okuyorsun, mesela bu benim kesinlikle kütüphanemde olmalı dediğin bir yazar var mı?

Kebire Ramazanova: Edebiyat sevgisi insanın ruhunda ve kalbinde olmalı. Benim de çocukluğumdan beri edebiyata karşı büyük sevgim var. Azərbaycanın çok büyük şairler, yazarları vardır. Edebiyatımız çok zengindir. Ben Azərbaycan edebiyyatını tercih ediyorum. Tabi ki, başka ülkelerinde eserlerini okuyorum, ama Azerbaycan edebiyatını tercih ediyorum her zaman. Türkiye yazarlarından da sevdiklerim var. Bir çok Türkiyeli şairler var ki, onların şiirlerini okumayı seviyorum.

Samet Tosun: Peki sence, Sen nasıl bir öğretmensin ?

Kebire Ramazanova: Ben her zaman kendi üzerimde çalışan, yenilikler etmek isteyen, öğrencilerini seven bir öğretmenim. Ben öğrencilerime hem oğretmen, hem de arkadaş gibi yaklaşıyorum. Onların her zaman problerini hall etmeye, onlara doğru yollar göstermeye, onları her zaman anlamaya çalışıyorum. Onları vatanını seven, milli değerlerine saygı besleyen, humanist insanlar kimi oluşmalarına çalışıyorum. Halkıma layık hizmet etdiğim için çok mutluyum.

Samet Tosun: Pandemi süreci Azerbaycan’da nsıl geçti ? neler yaptın, nasıl değerlendirdin ?

Kebire Ramazanova: Ben pandemi döneminde öğrencilerimi derslerinden geri kalmalarına müsade etmedim.  Pandemi döneminde okullar kapalı olduğu için online ders geçtik. Öğrencilerimiz elimizden geldiği kadar derslerden geri kalmadı. Şimdi ise her şeyin eski haline dönmesini, okulların açılmasını bekliyoruz.

Samet Tosun: Son olarak DS Kültür Sanat hakkında neler söylemek istersin ?

Kebire Ramazanova: Size işlerinizde her zaman başarılar diliyorum. Hazırladığınız güzel sorular işin teşekkür ederim. Sağ olun.

Azerbaycan Türkçesi

Samet Tosun: Kendini tanımanın ilk yolu nedir sence ?

Kebire Ramazanova: Şagirdlǝrini, işini sǝvǝn bir müǝllimim. Hǝyata böyük ümidlǝrlǝ baxıram, dünyanı hǝr zaman gözǝl görmǝyǝ çalışıram. Şeirlǝri, musiqini, tǝbiǝti çox sevirǝm.

Samet Tosun: Bize biraz hayata bakış açından bahseder misin ?

Kebire Ramazanova: Hǝrkǝs dünyaya öz fǝrqli pǝncǝrǝsindǝn baxar, önǝmli olan bu pǝncǝrǝdǝn dünyaya nǝcǝ baxmağındır. Gözǝl düşünǝn gözǝl görǝr. Hǝyatın pronlǝmlǝri ilǝ yanaşı gözǝlliklǝrini de duymağa çalışmışam. İnsan nǝ qǝdǝr çǝtinlinliklǝr çǝksǝ dǝ yǝnǝ dǝ uğur qazanacağına inanmalı, ümidini, hǝyata insanlara qarşı sevgisini itirmǝmǝlidir.

Samet Tosun: Peki birazda hayallerinden bahsedelim, küçüklüğünden buyana hep öğretmen mi olmak istedin yoksa başka bir hayalin var mıydı ?

Kebire Ramazanova: Uşaqlığımdan müǝllim olmaq, şagirdlǝrǝ dǝrs kǝçmǝyi arzulamışam. İnsan ǝgǝr qarşısına bir mǝqsǝd qoyarsa Allahın izni ilǝ mütlǝq o arzusuna çatar. Mǝn dǝ müǝllim oldum vǝ çox xoşbǝxtǝm. Hǝr insan öz sevdiyi, arzuladığı işle mǝşgul olmalıdır ki hǝyatdan yorulmasın. İndi şagirdlǝrimin mǝnǝ nǝ qǝdǝr böyük dǝyǝr verdiyini, sevdiklǝrini görmek mǝni çox xoşbǝxt edir.

Samet Tosun: Kebire Ramazanova kimdir ? ve nasıl bir ailede büyüdü ? Bize biraz Kebire Ramazanova’yı anlatır mısın ?

Kebire Ramazanova: Mǝn Azǝrbaycan dili vǝ ǝdǝbiyyat müǝllimiyǝm. Bizim ailǝ dǝ müǝllim ailǝsidir. Biz dǝ çox insan müǝllimdir, amma mǝn bu işi ailǝmizdǝ olan insanlarının çoxunun müǝllim olmasına görǝ yox yalnız öz sevdiyim üçün, uşaqlıqdan arzu etdiyim, sevdiyim üçün seçdim.

Samet Tosun: Kitapları seviyorsun diye biliyorum, peki bir gün kitap yazmak ister misin ?

Kebire Ramazanova: Doğru bilirsiz kitabları, şeiri çox sevirǝm. Çox zaman bir gün mǝndǝ kitab yazaram deyǝ düşünmüşǝm. Öz fikirlǝrimi, dünyaya baxışımı, cǝmiyyetdǝ gördüyüm doğruları, yanlışları o kitabta göstǝrmǝyi düşünmüşǝm. Elǝ bir kitab yazmaq istǝmişǝm ki, onu oxuyan insanlar cavabsız kalan suallarına cavab tapa bilsinlǝr, mǝnǝvi cǝhǝtdǝn onlara çox kömǝk olsun.

Samet Tosun: Bu edebiyat sevgisi nereden geliyor ? ve hangi yazarları severek okuyorsun, mesela bu benim kesinlikle kütüphanemde olmalı dediğin bir yazar var mı?

Kebire Ramazanova: ǝdǝbiyyat sevgisi insanın ruhunda, canında olmalıdır. Mǝn dǝ uşaqlığımdan ǝdǝbiyyata qarşı böyük sevgi duymuşam. Azǝrbaycanın çox böyük şairlǝri, yazıçıları vardır. Ǝdǝbiyyatımız çox zǝngindir. Mǝn daha çox öz ǝdǝbiyyatımıza üstünlük verirǝm. Başqa dövlǝtlǝrin yaradıcılarının da ǝsǝrlǝrini oxumuşam, amma Azǝrbaycan ǝdǝbiyyatını hamısından daha çox sevmişǝm. Türkiyǝli yaradıcılardan da tanıdıqlarım, sevdiklǝrim var. Bir çox Türkiyǝli şairlǝr var ki, onların şeirlǝrini oxumağı çox sevirǝm.

Samet Tosun: Peki sence, Sen nasıl bir öğretmensin ?

Kebire Ramazanova: Mǝn hǝr zaman öz üzǝrindǝ çalışan, yeniliklǝr etmǝk istǝyǝn, şagirdlǝrini sevǝn bir müǝllimǝm, hǝm dǝ dost kimi yanaşıram. Onların problemlerini hǝll etmǝyǝ, doğru yollar göstǝrmǝyǝ, onları hǝr zaman anlamağa çalışıram. Onları tǝlim-tǝrbiyǝli, vǝtǝnini sǝvǝn, milli dǝyǝrlǝrimizǝ hörmǝt bǝslǝyǝn, humanist bir insanlar kimi formalaşmaqlarına çalışıram. Xalqıma layiqli xidmǝt etdiyim üçün çox xoşbǝxtǝm.

Samet Tosun: Pandemi süreci Azerbaycan’da nsıl geçti ? neler yaptın, nasıl değerlendirdin ?

Kebire Ramazanova: Mǝn şagirdlǝrimi bu pandemiya dövründǝ, bu çǝtin zamanlarda tǝhsildǝn geri qalmalarına qoymadım. Pandemiyaya görǝ mǝktǝblǝr bağlı olduğu üçün dǝrslǝrimiz distant formada keçirildi. Bacardığımız qǝdǝr şagirdlǝrin gerilǝmǝklǝrinǝ icazǝ vermǝdik. İndi biz bütün müǝllimlǝr mǝktǝblǝrin açılmasını, dǝrslǝrin yǝnǝ ǝnǝnǝvi formada keçirilmǝsini arzulayırıq ve gözlǝyirik.

Samet Tosun: Son olarak DS Kültür Sanat hakkında neler söylemek istersin ?

Kebire Ramazanova: Sizǝ işlǝrinizdǝ hǝr zaman uğurlar, böyük nailiyyǝtlǝr arzulayıram. Hazırladığınız gözǝl suallar üçün tǝşǝkkür edirǝm. Sağolun.

Röportaj: Samet Tosun
Çeviri: Nigar Abbasova