İtalya, Avrupa Birliği’nde satışına henüz izin verilmese bile, sağlık endişelerini ve hayvancılık endüstrisini koruma ihtiyacını öne sürerek kültür eti (yapay et) üretimini ve satışını yasakladı. Yasayla İtalya, laboratuvarda hayvan doku hücrelerinden yetiştirilen sözde kültür etini yasaklayan ilk AB ülkesi oldu.
Daha önce Senato’dan yeşil ışık aldıktan sonra parlamentonun alt meclisi tarafından onaylanan yasa, aynı zamanda etiketlerin bitki bazlı proteinleri et olarak tanımlamasını da yasaklıyor ve ihlal başına 10.000 ila 60.000 avro (10.900 ila 65.000 ABD Doları) arasında değişen para cezaları veriyor. Dünya çapındaki şirketler, endüstriyel hayvancılıkla ilgili etik sorunların yanı sıra çevresel kaygılar nedeniyle bitki bazlı et alternatiflerini ticarileştirmeye çalışıyor.
AB, laboratuvarda yetiştirilen etin “yeni bir gıda” olduğunu düşünüyor ve bu nedenle herhangi bir yeni ürün, bloğun pazarlama iznine tabi olacak. İtalyan yasası, “ulusal hayvancılık mirasını korumanın”, kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel değerlerin tanınmasının yanı sıra “insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını sağlamanın” amaçlandığını söylüyor. Ayrıca tüketicilerin çıkarlarını ve ne yediklerine ilişkin bilgi edinme haklarını korumayı amaçladığını belirtiyor.