Kehanet, çok eski uygarlıklardan beri var olan bir uzmanlık alanı olup, meydana gelecek olayları birtakım yöntemlerle önceden bilmeye çalışmaktır. Eski uygarlıklar içinde kehanet çalışmalarına önem vermemiş neredeyse hiçbir uygarlık yoktur. Kehanet, sezgi veya bir tür ilhamla yahut bazı işaretlerin yorumuyla ileride meydana gelecek olayları önceden görme ya da haber verme, gizli veya esrarengiz bilgiyi ortaya […]