‘’Usta Desenler Sergisi” 21-27 Ocak 2023 tarihleri arasında Katman Art Event ev sahipliğinde ziyaret edilebilecek. Sergi kapsamında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi eğitim üslubu ile geçmişten günümüze kadar uzanan usta-çırak ilişkisine atıfta bulunulurken; bu ilişkinin taşıdığı güçlü izler misafir ediliyor.

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi kuruluş adı ile Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane, Osman Hamdi Bey tarafından Osmanlı imparatorluğu zamanında kurulan Türkiye’deki ilk sanat kurumu olmak ile birlikte günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak eğitim vermeye devam ediyor ve kuşaklar arası bir köprü niteliği taşıyor. Osman Hamdi Bey’in Paris Güzel Sanatlar Okulundan taşımış olduğu; zamanının yenilikçi ve batılı üslubunu geleneksel Türk Sanatı ile harmanladığı ekolün, günümüze kadar uzanan yolculuğunda taşıdığı izlere şahitlik edilebilecek sergi; kuşaklar boyu ustaların becerisine tinsel ruhu ekleyen ve yeni bir bakış kazandıran öğrencilerin ustalığa uzanmış yollarında kesişiyor.
Salvatore Valeri ve Warnia- Zarzecki ile ilk adımları atılan atölye eğitimi, içerisindeki usta- çırak ilişkisi, ustanın kontrolünde bir bütünlük içerisinde üretim yapan öğrencilerin bireysel ve kolektif olarak güçlü üretimleri ortaya çıkartmalarını sağlıyordu. Atölye eğitimi içerisinde bütünlük haliyle sağlanan üretim günlerinde öğrencilerin bir kısmı boya hazırlarken, diğerleri desen çizer ya da bir diğeri teknik işleri yapardı. Uzun yıllar içerisinde ustalaşan bir başka öğrenci ise resimlerin sonuçlanmasında ustasıyla birlikte çalışırdı.

Atölye süresince öğrenilen akımların, dönemlerin genel özellikleri dışında, bir sanatçının oluşturduğu yeni dünyanın kendisinden sonra gelen birçok önemli ressam tarafından takip edilmesi usta-çırak ilişkisini zenginleştirmekte büyük rol oynamaktadır. Atölye eğitimi içerisinde usta ve öğrenci daima diyalog halindedir. Tıpkı batıda aldığı eğitim sonrasında doğu etkilerini seyredebileceğimiz Şeker Ahmet’in eserlerinde görüldüğü gibi. Nesilden nesile aktarılan bu nadide bilgiler ışığında öğrenim gören çırakların ustalığa uzanan yolu, günümüze kadar çeşitli dinamikler ile köklenmiş ve birbirinden değerli sanatçıların yetişmesini sağlamıştır.

 

1980’li yılların başında Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin, Üniversite’ye dönüşümü sırasında yeşeren gruplanmalarda deneysel sanata alan açan; bu duruma paralel olarak akademi eğitimine çağdaş bir tutum ile sıkı sıkıya bağlanan öğretilerinin günümüze etkisi, sergide yer alan sanatçılar sayesinde gelecek nesillere aktarılan bir bilgi olarak sunulmaya devam etmektedir. ‘’Usta Desenler Sergisi’’ Bedri Rahmi Eyüboğlu’dan Ömer Adil’e; İbrahim Çallı’dan Hüseyin Avni Lifij’e ve dahası birçok kıymetli sanatçıdan gelen öğretiler ile yolları kesişen Türkiye’nin çağdaş düzlemde en önemli sanatçılarını buluşturuyor. Kuşaklararası gelen bilgi ışığında her bir sanatçı kendi sanat pratiğini işlerken, farklı üretim alanlarından zengin bir seçki sunuyor ve görülme fırsatı sağlıyor. Her bir eserin imzaya dönüştüğü sergide; A. Cem ŞAHİN, Buket GÜRELİ, Caner KARAVİT, Cemil Cahit YAVUZ, Ekin AKALIN KURUCU, Emre ZEYTİNOĞLU, Günal SALT, Hakan GÜRSOYTRAK, Halil Yavuz ERTÜRK, Huri KİRİŞ, Melihat TÜZÜN, MeMet GÜRELİ, Murat İRTEM, Oğuz HAŞLAKOĞLU, Selçuk FERGÖKÇE, Taner GÜVEN, Temür KÖRAN, Veysel KURUCU, Yalçın KARAYAĞIZ, Yonca SARAÇOĞLU, Zeycan ALKIŞ ve ZULAL’ in eserleri Katman Art Event ev sahipliğinde ziyaret edilebilecek.