Kehanet, çok eski uygarlıklardan beri var olan bir uzmanlık alanı olup, meydana gelecek olayları birtakım yöntemlerle önceden bilmeye çalışmaktır. Eski uygarlıklar içinde kehanet çalışmalarına önem vermemiş neredeyse hiçbir uygarlık yoktur. Kehanet, sezgi veya bir tür ilhamla yahut bazı işaretlerin yorumuyla ileride meydana gelecek olayları önceden görme ya da haber verme, gizli veya esrarengiz bilgiyi ortaya çıkarma sanatı, kâhin ise bu işi yapan kişidir.
Araştırmacı yazar Zafer Calayoğlu ve televizyon programcısı Türker Akıncı’nın yayına hazırladığı, tüm dünyada atılan uluslararası adımların hangi kehanetleri takip ettiği, Tevrat, Zebur ve İncil içindeki kehanetlerin yakın geleceğimizi nasıl etkilediğini gözler önüne serdiği kitabı “Siyonist Kehanetler” Destek Yayınları etiketiyle okuruyla buluştu. Calayoğlu, kehanetleri merkezine alarak dünyada hareket eden grupların neyi ne zaman yapacakları konusunda haberdar olabilmek, hedefleri doğrultusunda yaptıkları eylemleri bütünsel olarak anlamlandırabilmek için kehanet okumasının önemine vurgu yapıyor. “Siyonist Kehanetler” Destek yayınları etiketi ile tüm kitapçılarda ve dijital platformlarda satışta..